IMD – Individuell mätning och debitering

Höjda räntor gör att Bostadsrättsföreningars styrelser måste fundera över hur man kan spara kostnader för föreningen och dess medlemmar. Gemensamhetsel med hjälp av IMD, individuell mätning och debitering är ett smart sätt.

IMD, Individuell Mätning Debitering från LANI Eltjänst och Grönteknik, din elektriker i Helsingborg med omnejd

Vad är IMD?

Tjänsten IMD innebär att individuella elabonnemang slås ihop till ett gemensamt elabonnemang för hela fastigheten. Med hjälp av IMD kan kostnaderna fördelas efter hyresgästens egen förbrukning, vilket innebär att hyresgästerna ofta blir mer sparsamma och medvetna om den egna förbrukningen. Det blir mer rättvist helt enkelt då de slipper betala för de högförbrukande hyresgästerna i fastigheten, utan betalar enbart för den egna energianvändningen.

Laddbox och laddstolpar, elektriker i Helsingborg med omnejd

Ett elabonnemang

I större flerbostadshus blir det lätt många abonnemang och elavtal. Det är här gemensamhetsel kommer in. Genom att skaffa ett enda abonnemang som hela fastigheten delar kan stora besparingar göras genom att de fasta kostnaderna för de individuella abonne­mangen tas bort. Bostadsrättsföreningen har sedan ett bättre förhandlingsläge vid tecknande av elavtal jämfört med de enskilda fastighetsägarna.